Den bedste folkeskole

Vi skal stræbe efter at have den bedste folkeskole. En folkeskole der dygtiggør den enkelte elev, og hvor vi rummer alle elever.

Guldborgsund Kommune skal stræbe efter at have den bedste folkeskole. En folkeskole hvor vi dygtiggør den enkelte elev, og samtidig kan rumme alle elevers udfordringer og kompetencer. 

I folkeskolen skal faglighed gå hånd i hånd med frihed og familieliv. Det vil sige at vi skal have kortere skoledage, så eleverne stadig kan komme til fodbold. Vi skal have afskaffet de tvungne lektiecaféer, hvis lærerne og ledelsen på den enkelte skole, vurderer at det giver eleverne bedre trivsel. Selvom dette ikke er kommunernes beslutning alene, så vil jeg, hver gang muligheden byder, kæmpe for at vores folkeskole og eleverne, får de bedst mulige forudsætninger for læring.

Vi skal klargøre eleverne til det liv, der venter dem. Derfor skal privatøkonomi på skoleskemaet. Eleverne skal introduceres til hvordan man tjener penge og hvor det økonomiske kredsløb i vores samfund fungerer. Dette ryster eleverne til hvordan de skal kunne agere som unge og voksne mennesker, og samtidig give dem en forsmag på økonomi. I forbindelse med undervisning i privatøkonomi, vil det være fordelagtigt at sætte fokus på iværksættelse, og hvordan man som iværksætter kommer i gang. Dette skal gøres i samarbejde med handelsforeningen i kommunen, hvor eleverne får lov til at snuse til iværksætteriet. 

Folkeskolen er en forberedelse på ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser, og derfor skal der være større fokus på dansk og matematik, som er adgangsgivende på ungdomsuddannelser. Desuden skal der også være fokus på digtigal dannelse i folkeskolen. Når vi lever i et samfund hvor vi omgås mere og mere digitalt, især ovenpå en lang hjemsendelse i forbindelse med Corona, skal der være fokus på hvordan man omgås og snakker til hinanden, på den sociale medier. Ligesom vi lærer eleverne hvordan man snakker til hinanden i virkeligheden, så er det også vigtigt at lærer dem hvordan vi skriver til hinanden på de sociale medier.

Vi skal kunne have vores elever til at kunne begå sig i det virkelige liv. Derfor skal folkeskolen være en blandning af faglighed og dannelse.

Som konservativ byrådsmedlem vil jeg kæmpe for den bedste folkeskole, hvor den enkelte elev bliver sat i fokus.