En værdig alderdom

Vi skal kredse om vores ældre i vores kommune, og sikre at de får en værdig alderdom

Vi har den ældre generation at takke for vores kultur og velstandssamfund, og derfor skal vi værne om dem.

I den første del af alderdommen har de ældre brug for et mangfoldigt udvalg af kultur- og fritidstilbud, som vi skal arbejde for. Længere hen ad vejen, får flere ældre brug for mere pleje, hjælp o omsorg, som konservativ vil jeg arbejde for værdighed i alle ældres liv. Den ældre skal kunne blive i sit eget hjem så længe som muligt. Det giver en personlig værdi.

Som kommune skal vi kunne tilbyde god og fleksibel service, enten ved kommunens medarbejdere eller private medarbejdere. Vi skal værne om vores ældre, og give dem en værdig alderdom.

Jeg vil som konservativ byrådsmedlem, kæmpe for alle de ældre i kommunen, og at de får de bedste vilkår!